ROZHOVORY

SÍŤ PARTNERŮ

INFORMAČNÍ KOUTEK

AGENTURA KONIKLEC

Agentura KoniklecAgentura Koniklec je nestátní nezisková organizace - občanské sdružení pro lidská práva a životní prostředí založená v roce 1992. Posláním AK je ochrana lidských práv a životního prostředí. Cíle naplňuje prostřednictvím projekty v oblasti ochrany životního prostředí,  udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni, informování veřejnosti, veřejné osvěty v oblasti udržitelného rozvoje a environmentálního poradenství, ochrany přírody a krajiny a životního prostředí a environmentální výchovy dětí a mládeže. V posledních letech se k tradičním projektům přidaly projekty výzkumu, vývoje a inovací a zejména aplikace moderních technologií v aktivní šetrné (měkké) turistice. Vlajkovou lodí je také příprava vyhlášení národního geoparku Joachima Barranda.

 

Kontakty:

http://agentura.koniklec.cz
e-mail: agentura@koniklec.cz
Chelčického 12, 130 00 Praha 3
telefony: 222 769 842, 775 732 195
kontaktní osoba: Mirek Lupač, tel. 775 339 333