ROZHOVORY

SÍŤ PARTNERŮ

INFORMAČNÍ KOUTEK

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť Zdravých měst ČR je asociací aktivních místních samospráv, které se programově hlásí k principům udržitelného rozvoje, zapojují veřejnost do rozhodovacích procesů a podporují zdravý životní styl svých obyvatel. V souhrnu lze říci, že Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet město (obec, region) jako kvalitní a příjemné místo pro život na základě dohody s místními obyvateli.

NSZM ČR má 115 členů, s regionálním vlivem na 2652 měst a obcí, ve kterých žije 5,896 milionu obyvatel (56 % populace ČR).

 

 

Kontakty:

Národní síť Zdravých měst ČR

Šrobárova 48
Praha 10
100 42

Kontaktní osoba: Jitka Boušková

Email: info@nszm.cz