Úvod do čisté mobility

95% všech používaných paliv jsou ropné produkty. Ropa je posledních 100 let dominantním palivem dopravy poháněné spalovacím motorem. Ropa tvoří více než třetinu (35%) světového energetického mixu a dále se rafinuje k použití v benzinových a dieselových spalovacích motorech aut, ale i pro účely leteckého průmyslu a dalších průmyslových odvětví.

Více než polovina veškeré vytěžené ropy skončí v nádržích osobních a nákladních aut a jiných dopravních prostředků. Zatímco se světová denní spotřeba ropy v roce 2011 pohybovala okolo 87 milionů barelů ropy, Česká republika denně spotřebovala asi 198 tisíc barelů. Poptávka po ropných produktech stabilně roste, ačkoliv se jedná převážně o méně rozvinuté země, které poptávají více ropy, největší a nejdůležitější světová ropné pole jsou ve fázi dlouhodobé stagnace nebo poklesu produkce.

To ale nic nemění na faktu, že 20. století jednoznačně patřilo automobilovému průmyslu. Mezi lety 1930 a 1990 vzrost celkový objem automobilové dopravy v osobokilometrech více než desetkrát, zatímco autobusová doprava ve stejném období vzrostla zhruba dvaapůlkrát a železniční přeprava jen jednou tolik. Chůze a využívání jízdního kola ve stejném období naopak prudce klesla. Globálně rostoucí dostupnost ropných derivátů se odrazila i na celkovém počtu osobních automobilů, který se mezi lety 1960 a 1990 zvýšil sedmkrát.

I přes rafinaci (čištění) ropy a neustále přísnější emisní normy pro nové automobily nelze při procesu jejího spalování zcela zabránit uvolňování toxických, zdraví škodlivých zplodin. Přísnější emisní normy ale bohužel nemají velký vliv na starší vozidla, která tvoří v ČR téměř 60% z celkového počtu, což představuje asi 2,6 milionu vozidel. Všechna vozidla bez rozdílu ale přispívají k nárůstu dopravních emisí (z 8,5% v roce 2000 na 13,9% v roce 2009). Jedná se především o oxid uhelnatý, oxidy dusíku, těkavé organické sloučeniny, částice PM10 a PM2,5 a oxid šiřičitý. Závěry výzkumu Světové zdravotnické organizace určily dopravní emise jako jednu z příčin vzniku respiračních onemocnění, chronických alergií, vzniku astma, kardiovaskulárních onemocnění a rakoviny. Dopravní emise také negativně ovlivňují zdraví ještě nenarozených dětí a plodnost u mužů.  V celosvětovém kontextu je dále podle Světové zdravotnické organizace znečištěné ovzduší v městském prostředí hlavní příčinou předčasného úmrtí tří milionů lidí. Dopravní emise jsou samozřejmě také zdrojem znečištění vod a půdy.

Za posledních několik dekád došlo k několika výrazným průlomům v oblasti dopravních technologií. Zejména rozvoj elektrických pohonů, palivových článků a hybridních pohonných technologií zaznamenal velký skok kupředu. Hlavní výhodou elektrického pohonu je rozmanitost zdrojů schopných výroby elektřiny, čímž se odbourává závislost na jediném přírodním zdroji. Ať už se jedná o konvenčně vyráběnou elektřinu nebo elektřinu z obnovitelných zdrojů, elektrický pohon zůstává ve své podstatě nezměněn. S tím jak postupuje vývoj hybridních a bateriových vozidel rychle dochází k eliminaci překážek pomalého rozvoje elektromobility. Za zmínku stojí především výrobní cena vozidel, dojezd a doba nabíjení. Výrobcům Siemens a Volvo se podařilo snížit čas dobíjení elektrických vozidel na 90 minut, umožňující celkový dojezd 164 km. Dánský výrobce ECOmove dokonce nabízí elektroautomobil s dojezdem 288 km a pracuje na verzi s dojezdem okolo 800 km na jedno nabití. I samotný způsob nabíjení prošel evolucí a dnešní technologie nabízejí možnost bezdrátového rychlonabíjení, které můžeme vidět v praxi například u autobusů ve švýcarské Ženevě. Bezdrátové rychlodobíjení umožňuje snížit velikost a tím pádem i hmotnost baterií, což má za následek nižší pořizovací náklady.

Čistá mobilita není hudbou daleké budoucnosti. Aplikace současných dopravních technologií v kombinaci s větším využitím městské hromadné dopravy, pěší a cyklistické dopravy a optimalizace současné konvenční dopravy (například formou systémů sdílení) má potenciál vysvobodit města z oblaků smogu a učinit prostředí, které obýváme příjemnějším a zdravějším pro všechny.

NewsletterNajdete nás na Facebooku

 

Kalendář akcí

Žádné události k zobrazení