Rozhovory

Rozhovor s Miroslavem Patrikem: „Jezdit autem po městě se ve slušné společnosti prostě nemůže tolerovat.“

1) Jak dlouho se o oblast dopravy profesně zabýváte a je v této problematice něco, co Vás nejvíce zajímá nebo se na to specializujete?

V roce 1988 jsem vystudoval geologii a geochemii v Brně a vůbec mě nenapadlo, že se od roku 1990 budu intenzivně zabývat vlivem dopravy na životní prostředí. V tom roce jsme jako Děti Země začali připravovat velkou celostátní kampaň proti zdražení jízdenek na železnici a v autobusech. A já tu akci měl na starosti, takže už mi ta doprava nakonec v Dětech Země zůstala. Pak jsem v květnu 1991 spoluzakládal Český a Slovenský dopravní klub, který se dopravou zabývá odborně. Já osobně se hlavně specializuji na schvalování a výstavbu dopravní infrastruktury a částečně na znečištění ovzduší ve městech a na podporu cyklistické dopravy. Důležitou složkou mé práce je prosazování aktivní účasti veřejnosti při rozhodování státu o těchto stavbách. Za těch 24 let jsem samozřejmě získal obrovské zkušenosti a znalosti a dokonce jsem se významně podílel na utváření ekologického právního systému.

Číst dál...

Energie a doprava v MS kraji

KEAMSK resizeRozhovor s Ing. Martinem Novosadem – ředitelem Krajské Energetické Agentury Moravskoslezského kraje, o.p.s.

Moravskoslezský kraj je dlouhodobě sužován špatnou kvalitou ovzduší, která je obzvláště znepokojující během podzimních a zimních měsíců v době defoliace, tj. odlistnění stromů. Celá oblast patří mezi nejvíce urbanizované oblasti střední Evropy, zároveň je ale silně industrializována. Kombinace těchto dvou faktorů a dlouhodobá expanze jak městských sídel, tak průmuslové aktivity postupně snížila kvalitu životního prostředí. Svou část viny nese i několik dekád rostoucí poptávky po automobilech a bezbřehá závislost na spalovacích motorech osobních a nákladních vozidel. Silniční doprava se tak stává v kombinaci s velmi hustou silniční sítí MS kraje jedním z hlavních zdrojů zdraví škodlivých emisí. Základní energetickou surovinou pro pohon dopravních vozidel jsou ropné deriváty, jejichž pálením se do ovduší uvolňují látky škodlivé pro lidské zdraví. Uplatnění některých energetických alternativ v dopravě by mohlo výrazně snížit množství emisí. Jak vypadá současná dopravní a energetická situace v MS kraji, jsme se zeptali ředitele společnosti, pana Ing. Martina Novosada. Číst dál...

Rozhovor s MUDr. Miroslavem Šutou pro projekt ELPROM na téma doprava a dopady na lidské zdraví

MUDr. Miroslav Šuta se zabývá vlivy životního prostředí na lidské zdraví, zejména chemických látek a znečištěného ovzduší. Mimo jiné je autorem publikace „Účinky výfukových plynů z automobilů na lidské zdraví“ (1996, 2008, 2010) a spoluautorem publikace „Aby se ve městech dalo dýchat – Příklady efektivních opatření pro zlepšení kvality ovzduší“ (2010). Od roku 2002 působí jako konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik, aktuálně se angažuje v aktivitách nevládní neziskové organizace Centrum pro životní prostředí a zdraví.

1) Jak dlouho se o oblast dopravy profesně zabýváte a je v této problematice něco, co Vás nejvíce zajímá nebo se na to specializujete?

O téma jsem se začal zajímat už po listopadu 1989, když se objevily první plány na masovou likvidaci regionálních železničních tratí. Profesně krátce na to. Nejprve v souvislosti s devastujícími účinky olova z autobenzínů na vývoj dětského mozku.

Číst dál...

Doprava a znečištění ovzduší v MS kraji

Mmskraj resizeoravskoslezský kraj je dlouhodobě sužován špatnou kvalitou ovzduší, která je obzvláště znepokojující během podzimních a zimních měsíců v době defoliace, tj. odlistnění stromů. Celá oblast patří mezi nejvíce urbanizované oblasti střední Evropy, zároveň je ale silně industrializována. Kombinace těchto dvou faktorů a dlouhodobá expanze jak městských sídel, tak průmuslové aktivity postupně snížila kvalitu životního prostředí. Svou část vine nese i několik dekád rostoucí poptávky po automobilech a bezbřehá závislost na spalovacích motorech osobních a nákladních automobilů. Silniční doprava se tak stává v kombinaci s velmi hustou silničního sítí MS kraje jedním z hlavních zdrojů zdraví škodlivých emisí. O kvalitě ovzduší a možných strategiích pro jeho zlepšení jsme si povídali s Markétou Ubíkovou, ředitelkou obecně prospěšné společnosti Čisté nebe.

Číst dál...

Strana 1 z 2

NewsletterNajdete nás na Facebooku

 

Kalendář akcí

Žádné události k zobrazení