Rozhovor s Ing. Tomášem Chmelíkem, Ph.D., manažerem útvaru čisté technologie ČEZ, na téma elektromobilita a Smart Region

CEZ1) Můžete krátce popsat historii skupiny ČEZ a jejích aktivit v oblasti elektromobility?

Historie ČEZ, a. s. se píše již více než dvacet let. Skupina ČEZ, která působí na českém energetickém trhu jako největší hráč, je významným výrobcem, distributorem i dodavatelem energií nejen pro české domácnosti, ale také podniky a průmysl. Od roku 2010 se Skupina ČEZ věnuje strategickým aktivitám, které si kladou za cíl definovat možnosti využití elektřiny v běžném životě lidí v blízké i vzdálenější budoucnosti. Cílem je být nejen u vzniku těchto nových trendů, ale ty smysluplné podporovat a dále je rozvíjet tak, aby znamenaly celospolečenský pokrok. Mezi tyto aktivity patří projekt Elektromobilita Skupiny ČEZ či projekt Smart Grids (chytré sítě), který je realizován mimo jiné i v lokalitě Vrchlabí, která se tak díky využívaným prvkům projektu za tři roky proměnila v testovací Smart Region.

Pilotní projekt Elektromobilita ČEZ byl spuštěn v roce 2010. Cílem bylo primárně testování hypotéz rozvoje elektromobility jako technologie, zákaznické chování a možnosti akceptace zákazníky. K červenci 2013 provozuje ČEZ téměř 35 veřejných dobíjecích stanic a 40 elektromobilů. Projekt Elektromobilita ČEZ se zaměřuje primárně na výstavbu veřejné dobíjecí infrastruktury, spolupráci s automobilkami při uvádění elektromobilů na trh v ČR a také připravované komplexní řešení služeb pro uživatele elektromobilů. Skupina ČEZ předpokládá, že v roce 2020 bude v ČR jezdit kolem 100 000 vozidel poháněných elektřinou.

2) Jaké jsou hlavní přednosti elektromobility z pohledu skupiny ČEZ?

Elektromobilita má několik předností, záleží na úhlu pohledu. Nahrazení automobilů elektromobily jednoznačně přispěje ke snížení zátěže na životním prostředí, zejména ve městech, protože elektromobil nevypouští žádné lokální emise.

Další předností elektromobilu jsou výrazně nižší náklady na provoz, zejména „pohonné hmoty“. Elektromobily dokáží jezdit až o 75% levněji než srovnatelný automobil s naftovým motorem. Levnější a jednodušší jsou elektromobily také v oblasti údržby a servisu.

V neposlední řadě se také rozšířením elektromobilů zmenšuje závislost ČR na dovozu fosilních paliv ze zahraničí.

Z dnešního pohledu jsou elektromobily stále na českých silnicích spíše výjimkou. Důvodem je velmi limitovaná nabídka ze strany výrobců a také vyšší pořizovací ceny elektromobilů. Obojí se začíná měnit ve prospěch zákazníků – téměř každá významná automobilka uvádí na trh alespoň jeden model elektromobilu. Zároveň postupně klesají pořizovací ceny elektromobilů. Skupina ČEZ chce přispět k rozvoji elektromobility zejména vytvořením páteřní sítě dobíjecích stanic v ČR.

Přednosti elektromobility je třeba vnímat z několika úhlů. To, co každý člověk pozná okamžitě, je rozdíl v emisích. Ovšem nejsou tím myšleny jen výfukové plyny, ale také „emise“ hluku. Elektromobily neburácí, neklepou se, nehlučí. Město bez hluku a s čistým vzduchem by jistě potěšilo většinu obyvatel.

Druhý pohled na elektromobilitu je spíše technického rázu a souvisí právě s rozvojem chytrých sítí. Aby elektromobil jezdil, musí elektřinu získávat z akumulátoru (baterie), který má v sobě zabudován. Elektromobil se tak vlastně stává akumulátorem energie. Díky správnému nastavení tarifů pro dobíjení by se při širším rozvoji elektromobility dala nabíjením těchto vozů optimalizovat výroba elektřiny s poptávkou po ní.

Vyhlazovaly by se tak rozdíly mezi nočním a denním zatížením sítě, přebytky z výroby malých, domácích zdrojů energie by se daly využít k dobíjení elektromobilů atp. Elektromobilita je proto velmi důležitou součástí rozvoje smart technologií, chytrých sítí i smart regionů. Vše je spojeno dohromady tak, aby ve výsledku domácnosti i podniky nakládaly s energiemi co nejefektivněji a zároveň byla zajištěna stabilita sítí a dodávek energií.

Jako poslední bych zmínil úhel pohledu řidiče elektromobilu. Pro člověka zvyklého celý život řídit auto se spalovacím motorem je řízení elektromobilu úplně novým zážitkem. Má svěží odpich, snadno se ovládá, na druhou stranu vyžaduje přemýšlet o trase, spotřebě a stylu jízdy, o tom, kde se dá dobít akumulátor. Pokud jedu do nákupního centra, neměl bych zapomenout připojit elektromobil k nabíjecí stanici – proč si elektrovůz během nákupu nedobít, že? Po návratu domů následuje stejný postup – připojit elektromobil k síti a nechat ho nabíjet. To, že je třeba myslet na dobíjení, je ovšem vyváženo bezstarostností provozu. Není třeba obstarávat většinu servisních věcí, které zatěžují auta se spalovacími motory. I majitel elektromobilu bude muset zajet do servisu na celkovou prohlídku vozu. Ale díky pohonu na elektřinu nemusí myslet na akce typu výměna oleje, filtrů atp. To ocení hlavně rodinný rozpočet, stejně jako významnou úsporu na „palivu“.

3) Skupina ČEZ provozuje v České republice síť dobíjecích stanic. Jaké je její aktuální pokrytí? Máte informace o současném počtu uživatelů?

V současnosti provozujeme 35 veřejných dobíjecích stanic, ale jejich počet do konce letošního roku ještě vzroste. Naším cílem je postupný rozvoj sítě dobíjecích stanic tak, aby odpovídal rozvoji trhu s elektromobily, ne zasíťování Česka za každou cenu bez rozmyslu.  Snažíme se budovat veřejné dobíjecí stanice nejprve ve větších městech, protože elektromobily jsou primárně koncipovány jako městské vozy. Majitelé elektromobilů do těchto měst jezdí, ať už za prací, nebo v nich přímo bydlí. Proto je třeba nabídnout jim infrastrukturu k dobití elektromobilu během doby, kdy jsou v zaměstnání, na úřadech či nakupují. Síť dobíjecích stanic proto budujeme společně s infrastrukturními partnery, mezi které patří na jedné straně ministerstva, krajské úřady, magistráty či úřady městských částí, na straně druhé to jsou komerční subjekty jako obchodní centra, maloobchodní řetězce či provozovny rychlého občerstvení.

Naší snahou pro příští období je ale současně rozšířit síť veřejných dobíjecích stanic podél hlavních silničních tahů v ČR. Tak, aby pohyb mezi městy byl jednoduchý a bez obav z dojezdu. Považujeme to za důležitý milník na cestě k širšímu rozvoji elektromobility v České republice.

4) Popište prosím současnou nabídku skupiny ČEZ majitelům elektromobilů. Začátkem července 2013 ČEZ oznámil vytvoření speciálního odběratelského tarifu. Jaká je současná situace?

Elektromobilita je v České republice ve svém počátku. Mimo jiné proto, že doposud na trhu nebyl příliš velký výběr elektromobilů a tento způsob dopravy není nijak podporován nebo dotován (což je v zahraničí běžné). Nyní se situace začíná obracet k lepšímu. Na trh jsou uváděny nové generace atraktivních elektromobilů, které již dokáží konkurovat běžným vozům se spalovacími motory.

Našim současným klientům nabízíme neomezené veřejné dobíjení jejich elektromobilů s tarifem 150 Kč za měsíc. Vzhledem k tomu, že je elektromobilita v Česku stále ještě v počátcích rozvoje, tak jsou pro nás informace o dobíjení elektromobilů našich zákazníků u veřejných dobíjecích stanic velice cenné a využíváme je k rozhodování o dalším rozvoji sítě dobíjecích stanic. Od července 2013 nabízíme též distribuční sazby D27 a C27, které jsou určeny speciálně pro majitele elektromobilů. Jejich předností je souvislá a delší doba trvání nízkého tarifu pro noční dobíjení elektrovozů.

Kompletní balíček služeb pro elektromobilisty teprve připravujeme. Jedná se o poměrně sofistikovanou službu, do které je potřeba zahrnout celou řadu faktorů a služeb, tím pádem i partnerů. Spustit ji chceme komerčně v roce 2014.

5) Můžete poskytnout informace našim čtenářům o odhadované pořizovací ceně jedné dobíjecí stanice (standardní a rychlodobíjecí)?

Nejprve je nutné si říct, že veřejné dobíjecí stanice nejsou určeny pro domácí dobíjení. Musí splnit řadu specifických požadavků a disponují vyššími dobíjecími výkony, čemuž odpovídá i cena samotné stanice. Současně je potřeba si uvědomit, že cena stanice tvoří jen část nákladů spojených s jejím vybudováním, další náklady jsou spojeny se zajištěním přívodu elektřiny a nezbytnými stavebními úpravami. Samostatnou položkou je pak management stanic a jejich servis. Konkrétní být s ohledem na konkurenci a na obchodní vztahy s dodavatelem nemohu, ale řádově se jedná o stovky tisíc korun za jednotlivou veřejnou dobíjecí stanici. V případě domácích dobíjecích stanic se jedná v řádech tisíců až desetitisíců, v závislosti na sofistikovanosti řešení.

6) Jaké jsou hlavní překážky k plošnému rozvoji elektromobility v ČR a jak si myslíte, že je možné je překonat?

Nemá smysl zastírat, že klíčovou překážkou rozvoje je samozřejmě cena elektromobilů. Ta bude ten klíčový parametr pro masivní rozvoj elektromobility. Situaci trochu komplikuje uvažování lidí, resp. fakt, že elektromobil má sice vyšší pořizovací náklady (díky ceně baterií), ale výrazně levnější provoz a to nejen z pohledu paliva, ale i servisních nákladů. Ekonomiku elektromobilu je tak třeba posuzovat za určité časové období, což většina lidí obvykle nedělá, situace je lepší u firemních flotil. Očekáváme, že v dalších letech dojde jak k poklesu ceny baterií, tak i úsporám z titulu rozběhu sériové výroby a rostoucím prodejům, které koncovou cenu pro uživatele budou postupně snižovat. Ceny elektromobilů zaznamenaly za poslední roky výrazný posun a věříme, že tento klesající trend bude pokračovat.

Druhou obvyklou obavou je omezený dojezd elektromobilů. Až na výjimky se efektivně pohybuje v rozmezí 100-150 km a je ovlivněn nejen stylem jízdy a profilem terénu, ale i počasím, kdy komfort pro cestující (vytápění nebo klimatizace) odčerpávají energii z baterií a snižují tak dojezd. Analýzy nicméně ukazují, že průměrný denní nájezd vozů ve městě je kolem 35 kilometrů, takže se ukazuje, že pro řadu činností (typicky dojíždění do práce nebo objíždění pravidelné trasy) není omezený dojezd překážkou. Svoji roli samozřejmě hraje i psychologický faktor – řidiči mají tendenci být z omezeného dojezdu nervózní, i když je délka jízdy bezpečně v dojezdu auta. S tím samozřejmě souvisí i dostupnost rychlodobíjecí infrastruktury, která může rychle efektivní dojezd elektromobilů prodloužit. Rychlodobíjení není tak rychlé jako tankování benzínu nebo nafty, ale prodloužení dojezdu o 100 a více km během 20 minut už je představitelné. Je to obecně otázka k zamyšlení – řada lidí vlastní velkoprostorový rodinný vůz, jehož přednosti (velikost a velký dojezd) využití 2x ročně cestou na dovolenou, zbytek roku s ním jezdí 15 kilometrů do práce a zpět. Nebyl by řešením jiný model zajištění potřebné mobility? Třeba elektromobil pro denní používání a zapůjčení vozu pro cestu na dovolenou? Třeba jako součást pořízení elektromobilu? I těmito cestami se ubírají úvahy výrobců aut…

Další z překážek byl doposud velmi omezený výběr modelů elektromobilů. To se naštěstí od zhruba poloviny tohoto roku postupně mění a na český trh je uváděno stále více elektromobilů různých značek. Spotřebitelé si tak už mají z čeho vybírat. Celkově by se cca do konce roku 2015 měla nabídka rozšířit až o 15 modelů elektromobilů různých značek.

7) Skupina ČEZ také spustila ve Vrchlabí projekt Smart Region, v rámci kterého mají elektromobily hrát aktivní roli v distribuční síti. Můžete projekt krátce uvést a popsat v jaké fázi se momentálně nachází a jaké budou další kroky?

Smart Region Vrchlabí je vlastně živou testovací laboratoří. Ovšem jen co se energií a nakládání s nimi týká. Obyvatel Vrchlabí to ani nepozná. Snažíme se zde zkoušet v běžném provozu chytré sítě, jejichž součástí jsou třeba chytré elektroměry a prvky řízení sítě, instalovali jsme zde také kogenerační jednotku, která dovoluje vyrábět elektřinu a teplo zároveň, navíc decentralizovaně. Zkoušíme také ostrovní provoz sítí, který slouží jako vhodná obrana proti black-outu. Všechny tyto technicko technologické novinky jsou poměrně náročné na informační technologie a zpracování dat, navíc jde o komplexní propojení řady technologií. Proto je projekt Smart Region víceletý. Jsme s ním také součástí evropského projektu Grid4EU, do kterého je zapojeno několik evropských energetik jako Enel, Vattenfall či IBERDROLA.

Projekt má řadu dílčích prvků, které jsou v různé fázi jejich života a testování. Celkově lze říci, že jsme už za polovinou plánované doby projektu. S některými aktivitami jsme dokonce již v poslední třetině.  Po testování vždy následuje analýza výsledků a až poté budeme mít relevantní informace, se kterými budeme moci dále pracovat. Na výsledky si tedy budete muset ještě počkat. Naším plánem nicméně je v projektu pokračovat i v budoucnosti. Stejně jako všechna odvětví se i energetika vyvíjí a musí nutně sledovat rostoucí požadavky společnosti na obsluhu i kvalitu dodávek, současně se výrazně mění skladba výrobních zdrojů – stačí připomenout výrazný nárůst podílu výroby z OZE a obecně trend k větší decentralizaci výroby. Smart Region nám dává možnosti dívat se do blízké budoucnosti, zkoumat, co a jak je třeba udělat, jaká hledat řešení a co případně zlepšit. 

8) Jaké jsou plány skupiny ČEZ do budoucna? Slyšeli jsme například o plánované spolupráci se společností Škoda během testování elektromobilu Škoda Octavia Green E Line.

Chceme v podpoře a rozvoji elektromobility i nadále pokračovat. Domníváme se, že jde o atraktivní způsob alternativní dopravy. Zřejmě se hned nedočkáme toho, že by úplně všechna vozidla nahradily elektromobily. To současná technologie ani nedovoluje, ale vše se vyvíjí. Během několika let tak mohou na silnicích jezdit desítky tisíc elektromobilů.

Hlavním obsahem našeho projektu je výstavba dobíjecí infrastruktury, tam vidíme roli nás jako energetiky. A ta by měla jít ruku v ruce s nárůstem vozidel v ulicích. Je proto logické, když se našimi partnery stávají výrobci a prodejci elektromobilů, protože tam se naše zájmy velmi zřetelně protínají. Se Společností Škoda úspěšně spolupracujeme, testování Octavie Green e-Line je pro obě strany zdrojem cenných dat a zkušeností. Spolupráci ale postupně navazujeme i s dalšími automobilkami. Pokud máme našim zákazníkům nabídnout v budoucnu kvalitní služby, musí být naše infrastruktura kompatibilní se všemi vozy na trhu. S tím souvisí mj. i problematika technických standardů dobíjení, kde je spolupráce s výrobci samozřejmě logická. V neposlední řadě jde i o diskusi a sdílení zkušeností v oblasti podpory elektromobility, kdy zejména zahraniční projekty mohou být zdrojem zkušeností a inspirace.

NewsletterNajdete nás na Facebooku

 

Kalendář akcí

Žádné události k zobrazení