Energie a doprava v MS kraji

KEAMSK resizeRozhovor s Ing. Martinem Novosadem – ředitelem Krajské Energetické Agentury Moravskoslezského kraje, o.p.s.

Moravskoslezský kraj je dlouhodobě sužován špatnou kvalitou ovzduší, která je obzvláště znepokojující během podzimních a zimních měsíců v době defoliace, tj. odlistnění stromů. Celá oblast patří mezi nejvíce urbanizované oblasti střední Evropy, zároveň je ale silně industrializována. Kombinace těchto dvou faktorů a dlouhodobá expanze jak městských sídel, tak průmuslové aktivity postupně snížila kvalitu životního prostředí. Svou část viny nese i několik dekád rostoucí poptávky po automobilech a bezbřehá závislost na spalovacích motorech osobních a nákladních vozidel. Silniční doprava se tak stává v kombinaci s velmi hustou silniční sítí MS kraje jedním z hlavních zdrojů zdraví škodlivých emisí. Základní energetickou surovinou pro pohon dopravních vozidel jsou ropné deriváty, jejichž pálením se do ovduší uvolňují látky škodlivé pro lidské zdraví. Uplatnění některých energetických alternativ v dopravě by mohlo výrazně snížit množství emisí. Jak vypadá současná dopravní a energetická situace v MS kraji, jsme se zeptali ředitele společnosti, pana Ing. Martina Novosada.

1) Doprava je nerozpletitelně svázana s energií. Můžete popsat jak vypadá současná dopravní situace v MS kraji z energetického hlediska?

V našem kraji je samozřejmě složení dopravy v většiny stejné jako v jiných krajích v ČR. Snahu o ekologizaci máme a hlavně ji i uplatňujeme v praxi. Jako příklady uvedu že v Ostravě se staví nové tramvajové tratě, místní dopravní podnik provozuje elektrobusy a zejména zavádíme do praxe pohon na CNG, který má lepší emisní výsledky než nafta. 

2) S nastupujícím podzimem se dá očekávat zhoršení kvality ovzduší. Jaká jsou podle Vás proveditelná opatření, která by napomohla situaci řešit?

Doprava není zdaleka největším znečišťovatelem, ale samozřejmě svůj podíl má. Takže z hlediska dopravy je to samozřejmě co nejvyšší využívání MHD a obnova vozového parku osobních automobilů za modernější (tedy i ekologičtější). Věříme, že kladné přínosy budou v MHD i ze zavádění CNG, což přinese úspory a potenciál investic těchto úspor do nových ekologičtějších vozidel. Do budoucna zvyšování podílu vozidel na elektřinu.

3) V případě plošného odklonu od ropných produktů a přechodu k elektromobilitě by se musel kraj vyrovnat s masivním nárůstem poptávky po elektrické energii. Existují v MS kraji nějaké energetické alternativy k fosilním palivům s potencionálem nahradit významnější část jejich spotřeby za účelem výroby elektrické energie?

Tento kraj je z minulosti celkem energeticky předimenzován. Takže z této oblasti zatím obava není. Alternativy existují, náš kraj má velký potenciál biomasy, energie z větru, vodních elektráren … Některá města plánují zavedení kogenerací. Zejména ale je tu velké možnosti úspor a to vidím jako nejzajímavější „zdroj“ energie. Energie, kterou vůbec nemusíte vyrobit, je ta úplně nejefektivnější.

NewsletterNajdete nás na Facebooku

 

Kalendář akcí

Žádné události k zobrazení