Výsledná analýza statistického šetření na téma ekologicky šetrná a konvenční mobilita v České republice a Moravskoslezském kraji

Statistické šetření mělo za cíl vyplnit bílé místo v dopravní mozaice tím, že zmapuje přístup veřejnosti ke konvenčním a alternativním formám dopravy a pohonů. Šetření proběhlo na celonárodní úrovni a osloveno bylo 11 549 respondentů. V rámci MS kraje, který je dlouhodobě sužován špatnou kvalitou ovzduší, bylo provedeno detailnější šetření, při kterém bylo osloveno 1 471 respondentů.

Statistické šetření bylo složeno z 18 uzavřených otázek sestavených implementačním týmem projektu PAMMS. Reprezentativní vzorek odpovídal sociodemografickému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického úřadu a šetření se účastnili obyvatelé starší 18 let.

Z celkového počtu 31 182 dotázaných byl následně vytvořen reprezentativní vzorek na úrovni ČR a MS kraje.
Průzkum proběhl mezi 19. – 29. srpnem 2013.

NewsletterNajdete nás na Facebooku

 

Kalendář akcí

Žádné události k zobrazení